Tilmelding

TILMELDING/BETALING TIL FORENINGENS ARRANGEMENTER:

Betaling med tilmelding skal senest ske på den dato, der er anført ved arrangementet.  Du er tilmeldt, når du har betalt inden for fristen.
Beløbet indbetales via netbank på foreningens konto i Sydbank: Reg.nr.  7970 konto nr. 1044921

Husk ALTID at angive dato for arrangementet samt dit navn, så vi kan se, hvad du vil tilmeldes. Hvis du ikke har netbank, kan du lægge en kuvert i postkassen med samme oplysninger hos formand eller kasserer.

Du får dit indbetalte beløb tilbage, hvis du melder afbud til et af bestyrelsesmedlemmerne inden tilmeldingsfristens udløb.

 Af praktiske årsager bedes du tilmelde dig til Gitte Petersen, gpe6270@gmail.com og 24256105.. 

BETALING AF KONTINGENT SVØMMEKLUB Kontingent for deltagelse i svømning betales to gange årligt efter information pr. mail. Betalingen indsættes på Svømmeklubbens konto i Sydbank: Reg.nr. 7970 konto nr. 1054706 Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.