Aktive Kvinder Tønder

Tilmelding

TILMELDING/BETALING TIL FORENINGENS ARRANGEMENTER: Betaling med tilmelding skal senest ske på den dato, der er anført ved arrangementet.  Du er tilmeldt, når du har betalt inden for fristen.
Beløbet indbetales via netbank på foreningens konto i Sydbank: Reg.nr.  7970 konto nr. 1044921

Husk ALTID at angive dato for arrangementet samt dit navn, så vi kan se, hvad du vil tilmeldes. Hvis du ikke har netbank, kan du lægge en kuvert i postkassen med samme oplysninger hos formand eller kasserer.

Du får dit indbetalte beløb tilbage, hvis du melder afbud til et af bestyrelsesmedlemmerne inden tilmeldingsfristens udløb.

Det er gratis at deltage i foreningens generalforsamling tirsdag, den 28. januar. Af praktiske årsager bedes du tilmelde dig til Lis Gadeberg via mail lisgadeberg@gmail.com eller tlf. 50992283. 


BETALING AF KONTINGENT SVØMMEKLUB Kontingent for deltagelse i svømning betales to gange årligt efter information pr. mail. Betalingen indsættes på Svømmeklubbens konto i Sydbank: Reg.nr. 7970 konto nr. 1054706 Husk at skrive dit navn i meddelelsesfeltet.